Verktygslådan - Sveriges Arkitekter

Här hittar du som medlem allt du kan tänkas behöva för att engagera dig i Sveriges Arkitekter Studenterna. Saknar du något? Mejla info@arkitektstudenterna.se

Grafisk profil:

I länken ovan hittar du:
Manual till den grafiska profilen – här står t.ex. vilka färger och typsnitt som ska användas
SA Display – Sveriges Arkitekters egna typsnitt (endast till rubriker, annars används Futura LT Pro)
Loggor – Varje skolas logga
Mall för posters – InDesign-mall som följer den grafiska profilen
Mall för presentation – PowerPoint-mall som följer den grafiska profilen
Gratis bildbank – här kan du hitta bilder till posters m.m.

Projektadministration

Info om hur du driver ett projekt – vad som ska göras innan, under och efter ett projekt
Projektansökan – här ansöker du om projektmedel
Kvittomall – blankett för att få ersättning för utlägg

Styrdokument

Aktuell stadga – antagen av årsmötet 2017
Verksamhetsprogram 2017-2019 – antagen av årsmötet 2018
Verksamhetsprogram 2019-2024 – antagen av årsmötet 2019
Verksamhetsplan 2019 – antagen av årsmötet 2019
Etisk värdegrund – uppdaterad 2018

Kontaktuppgifter

Styrelsen – alla ledamöter i Sveriges Arkitekter Studenternas styrelse
Andra förtroendevalda – valberedning, revisorer och studentrepresentanter
Facebook – Sveriges Arkitekter Studenterna på Facebook
Instagram – Sveriges Arkitekter Studenterna på Instagram