Verksamhetsprogram 2019–2020 - Sveriges Arkitekter

Läs Verksamhetsprogrammet 2019–2020 inklusive förbundets vision och långsiktiga mål samt principprogram.

Utgångspunkt för verksamhetsprogrammet, som antogs på förbundsstämman 2018:

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. En organisation som arbetar på uppdrag av sina medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter har till uppdrag att företräda sina medlemmars intressen. Sveriges Arkitekters utgångspunkt är att arbetet med att främja arkitekturens utveckling bygger på att bästa möjliga villkor skapas för arkitekternas yrkesutövning. Sveriges Arkitekter erbjuder medlemmarna en bred service, intressebevakning och verkar opinionsbildande.
Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter.