Verksamhetsberättelse för Sveriges Arkitekters Akademi för kulturmiljö - Sveriges Arkitekter

Akademin för Kulturmiljö är en ny femte akademi i Sveriges arkitekter och bildades hösten 2017. Akademin för Kulturmiljö består av sju ledamöter med arkitekt-, arkitekturhistorie- och antikvariekompetens. Ledamöterna är Kerstin Barup (ordf.), Åsa Dahlin, Martin Rörby, Krister Olsson, Nico van Gelderen, Johan Bergkvist, och Thordis Arrhenius. Elisabet Näslund från Sveriges Arkitekter är behjälplig med bl.a. sekreterararbete.

Akademin har haft sju möten hösten 2017–våren 2018: den 13 oktober, 20 november, 17 januari, 6 mars, 11 april, 8 maj och 13 juni. Mötena har ägt rum på Sveriges Arkitekters kansli i Stockholm med tillägg av en stadsvandring i Stockholm, ett möte hade vi i samband med studiebesök på gamla Riksförsäkringsverket. Junimötet förlades till Sveriges Arkitekters nya filial på Form Design Center i Malmö med studiebesök i Eslövs medborgarhus och Skissernas museum i Lund.

Frågor på våra möten har varit akademins mål och uppgifter, strategi och arbetsplan. Vi menar att akademin är en katalysator för samverkan och kompetens för Kulturmiljö. Vi beslutade att i medverka i aktivitet vid Biennalen i Venedig samt i Almedalen och ordna en kulturmiljökonferens vid filialen i Malmö om kompetens och samverkan inom vårt område.

Genomförda uppgifter:

Vi har utsett representant till Helgo-juryn, diskuterat arkitekturpriser efter fråga från Åsa Bexelius där vi lämnat våra synpunkter till hennes utredning om att det finns ett behov av pris inom vårt område. Vi har som representant i Europa Nostra röstat på förtroendevalda. I Venedigbiennalen medverkade vi med en representant i ett av Sveriges Arkitekters seminarier. I Almedalen deltog halva akademin den 5 juli under rubriken ”Bostäder till varje pris? Hur tar vi ansvar för kulturmiljön?”, en välbesökt och uppskattad diskussion och panelsamtal.

Konferensen i Malmö är under planering och kommer att äga rum den 8 november.

Frågor som vi fått från Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisor har vi diskuterat vid vårt möte i juni och besvarat enl. följande:

1. Anser ni att ni har haft bra förutsättningar och tydligt uppdrag för att kunna driva ert uppdrag på ett professionellt sätt och i enlighet med Sveriges Arkitekters mål och verksamhetsprogram 2017-2018?

Svar: Vi har haft goda förutsättningar att arbeta med uppdraget som vi anser är stort, betydelsefullt och omfattande men inte tydligt – vilket det inte heller kan vara inledningsvis. Vår akademi har till skillnad från övriga bara funnits sedan november förra året och vi inrymmer olika professioner, även utanför arkitektsfären. Vi ser som en uppgift för oss att definiera uppdraget, en svår, stor men viktig uppgift. Vi deltar i och arrangerar interna och externa verksamheter (förutom våra interna möten och studiebesök har vi deltagit i Venedigbiennalen, kommer att medverka i Almedalen och kommer den 8 novmber att ordna ett större utåtriktat evenemang i Malmöfilialen kring kompetensfrågor) än så länge samt deltar i den allmänna debatten. Vi tycker att det är viktigt att vårt verksamhetsområde syns utåt. Att skriva böcker och artiklar gemensamt inom akademin kräver mycket tid av individer vilket i sin tur torde kräva särskilda skrivprojekt – dit hän har vi ännu inte nått.

2. Vad har funkat bra och inte bra?

Svar: Att vi representerar hela landet är svårt men nödvändigt – praktiska problem kan uppstå med resande och teknik för möten. Detta är dock praktikaliteter som kan lösas. Som helhet tycker vi att vår akademi och dess förutsättningar fungerar bra. Vi är mycket nöjda med att ha Elisabet Näslund som medhjälpare.

3. Vilket stöd behöver ni från Sveriges Arkitekter för att arbeta vidare med Akademin för kulturmiljövård.

Svar: Vi ser fram emot fortsatt stöd från Elisabet Näslund och teknik för distansmöten – vi ser inga problem utan framför allt möjligheter i detta nya forum för samtal och utåtriktad verksamhet. Vi arbetar med att definiera vår verksamhet framåt – eventuellt kommer vi att behöva söka särskilda projektbidrag för något av denna.

2018-08-23
Kerstin Barup
för Akademin för Kulturmiljö