Västra Götalands ombud på Sveriges Arkitekters stämma - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters ordinarie stämma äger rum i november 2018. Sveriges Arkitekters styrelse har i enlighet med förbundets stadgar fastställt mandatfördelningen för perioden 2018-2019. Västra Götaland har tio ombud och lika många suppleanter. Ombudens mandatperiod är tvåårig, från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2019.

För Västra Götaland är följande ordinarie ledamöter:
Christina Harling
Claes Johansson
Joanna Hagstedt
Karin Brodin
Karin Harlin
Kerstin Lönnhag
Malin Michaelson
Mattias von Geijer
My Lekberg Hellström
Torbjörn Borglin

Suppleanter är:
Anders Lidholm
Anna Karin Hansson-Sjölén
Birgitta Jeppsson-Ottosson
Emma Svanberg
Erik Järinge
Eva-Johanna Isestig
Fredrik Olson
Malin Dahlhielm
Pär Thurfjell
Sara Helder

Se här för tidigare ombud för Västra Götaland.