Västra Götalands ombud på Sveriges Arkitekters stämma - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Nästa ordinarie SA stämma äger rum hösten 2016. Sveriges Arkitekters styrelse har i enlighet med förbundets stadgar fastställt mandatfördelningen för perioden 2016-2017. Västra Götaland har nio ombud och nio suppleanter. Stämmoledamöternas mandatperiod är tvåårig, från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2017.

Följande personer valdes till ombud för Västra Götaland:
1. Mattias von Geijer
2. Tinna Harling
3. Joanna Hagstedt
4. Ida Brogren
5. Arne Algeröd
6. Kerstin Lönnhag
7. Kenneth Fondén
8. Malin Michelson
9. Karin Harlin

Suppleant 1. Eva Johanna Isestig
Suppleant 2. Alvaro Florez
Suppleant 3. Eva-Lena Öman
Suppleant 4. Anna-Karin Sjölén
Suppleant 5. Margot Perlitz Ottosson
Suppleant 6. Bengt Andersson Liselius
Suppleant 7. Stefan Ulf
Suppleant 8. Leif Bernholdsson
Suppleant 9. Hardy Svan

För tidgare ombud för Västra Götaland se här.