Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: kontorsrevyer, samtalskvällar, föreläsningar, studiebesök och utställningar. På vår sida på Facebook kan du ta del av aktuella nyheter för och om arkitekter i Västra Götaland.

Varje ojämnt år delar vi även ut arkitekturpris till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område.

Scrolla ner på sidan eller tryck här för aktuell styrelse, valberedning, stämmoombud, föreningens revisorer och verksamhetsprogram. Läs även vår stadga.

Föreningen tar ut en mindre medlemsavgift.

Kontakta styrelsen


Detta händer i Västra Götaland
Vår verksamhet


Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Läs mer om alla evenemang i Västra Götaland här och för hela landet tryck här.

SAVGs arkitekturpris syftar till att stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. Den delas ut varannat år till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område, Västra Götalandsregionen, och är resultat av ett gott arkitektarbete. Åren 1987 -2000 har priset delats ut i Västra Sveriges Arkitekters (VSA) regi. År 2001 ombildades VSA…

SAVG har tre koncept för sina evenemang. ABAR är samtal i cafemiljö, APRAT föreläsningar och AVISIT studiebesök på intressanta projekt. Syftet är att medlemmar ska mötas, inspireras och diskutera aktuella frågor.

Sveriges Arkitekter Västra Götaland tilldelar följande hedersuppdrag: – tre stycken ledamöter i jury för SAVGs arkitekturpris,  mandatperioden är fyra år. Jury för prisutdelningar åren 2015 och 2017 består av Per Bornstein, Mia Edström och Mattias Gunneflo (juryns ordförande). Tidigare juryledamöter finns att hitta här. – en ledamot i Wernstedtska prisfondens jury (så kallade Wernstedtsskissen). Mandatperioden…Stadgan för SAVG utgår från exempelstadgan för lokalföreningar. För förslag till ny stadga för föreningen tryck här.   § 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. § 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. § 3 MEDLEMMAR Medlemmar i lokalföreningen…