Västra Götaland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVG, arrangerar föreläsningar och visningar för sina medlemmar samt initierar debatter om aktuella frågeställningar kring arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering. Under de senaste åren har Sveriges Arkitekter Västra Götaland stått bakom många framgångsrika arrangemang: kontorsrevyer, samtalskvällar, föreläsningar, studiebesök och utställningar. På vår sida på Facebook kan du ta del av aktuella nyheter för och om arkitekter i Västra Götaland.

Varje ojämnt år delar vi även ut arkitekturpris till ett byggnadsverk eller en grupp byggnader som uppförts inom föreningens geografiska område.

Scrolla ner på sidan eller tryck här för aktuell styrelse, valberedning, stämmoombud, föreningens revisorer och verksamhetsprogram. Läs även vår stadga.

Föreningen tar ut en mindre medlemsavgift.

Kontakta styrelsen


Detta händer i Västra Götaland


Vartannat år delar Sveriges Arkitekter Västra Götaland ut SAVGs arkitekturpris. Prisets syfte är bland annat att öka intresset för god byggnadskonst i regionen och stimulera diskussionen om arkitektur såväl inom branschen som hos allmänheten. – I år har juryn upplevt oväntat hög kvalitet hos byggnadstyper som sällan uppvisar det. Vårdbyggnader, bostäder, och tillbyggnader. Det är…
Stadgan för SAVG utgår från exempelstadgan för lokalföreningar. För förslag till ny stadga för föreningen tryck här.   § 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. § 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område och i samverkan med Sveriges Arkitekter främja förbundets syften. § 3 MEDLEMMAR Medlemmar i lokalföreningen…