Västmanland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten.


Vår verksamhetArkitekturpris

Pressmeddelande 2019-12-11

Variation och bredd på de nominerade till Arkitekturpris i Västmanland

Nu är det klart vilka fem projekt som nominerats till Arkitekturpris i Västmanland 2019.

Vid lokalföreningens julmingel i går kväll offentliggjorde juryn för arkitekturpriset de nominerade projekten som  visar på den stora bredd av projekt som föreningens medlemmar arbetar med.

”Vi är imponerade av den variation på projekt som föreslagits och de fem nominerade projekten illustrerar detta väl” säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn som har bestått av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter samt  en person med annan relevant erfarenhet, denna gång konstnären och miljökonsulten Jennifer Espling.

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/10/Nominerade-projekt-Arktekturpris-i-Västmanland-20181210.pdf

Övriga jurymedlemmar är Lotta Lindstam, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Västerås, Ola Wikström, arkitekt samt Carl Blomqvist, landskapsarkitekt.

Juryn för arkitekturpriset har haft ett omfattande arbete med att välja ut fem representativa projekt bland de över 35 förslag som inkom under hösten. Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara ses som en yta, besökte jurymedlemmarna de föreslagna projekten för att kunna ge en rättvis bedömning.

 ”Genom att dela ut det här priset vill vi lyfta fram några av de många vackra och intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som genomförts i Västmanland de senaste fem åren”, säger Barbro Sollén Wilcox, ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland.

Syftet är att uppmärksamma god arkitektur i Västmanland. Priset tilldelas ett arkitektoniskt projekt och inte en individ eller ett företag.   Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren (från 2013 – 2018).  Den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2019.

För mer information om Sveriges Arkitekter Västmanland kontakta:

Barbro Sollén Wilcox

Ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland

Barbro.sollen.wilcox@vasteras.se

Tel: 0730-56 30 26

https://www.arkitekt.se/vastmanland/

 

För frågor om arkitekturjuryns nomineringar kontakta:

Nora Kvassman

Arkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

Nora.kvassman@vasteras.se

Tel: 076-5690445Aktuellt

DAGS FÖR ÅRETS JULMINGEL!

Juryn för Arkitekturpris i Västmanland offentliggör de projekt som nominerats till 2019 års pris.

Föreningen bjuder på något gott att äta. Dryck till självkostnadspris.

När: Måndag 10 december kl 17:30

Var: Galleri K, Slottsgatan 17, Västerås

Anmälan senast 3 december till: ingrid.legrell.crona@gmail.com

VÄLKOMNA!

 

Arkitekturpriset

Vid årsstämman den 26 mars 2018 beslutade Sveriges Arkitekter Västmanland att utlysa ett Arkitekturpris i Västmanland. Syftet är att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Priset tilldelas ett arkitektoniskt verk och inte en individ eller ett företag.

 

Cirka 35 förslag har kommit in så juryn har haft ett omfattande arbete under hösten. Nu får vi veta vilka förslag som nominerats. Den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2019.Puben

 

Ett tjugotal medlemmar slöt upp när White bjöd in till höstens Arkitektpub. Angelica Åkerman och Rebecca Rubin från White i Stockholm var inbjudna att berätta om projektet "Flickrum i det offentliga".  projektet synliggör frågan om unga tjejers rätt till det offentliga rummet och bidrar med kreativa förslag och lösningar. Det intressanta föredraget inspirerade till fortsatt diskussion under trevliga former.

Projektet har belönats med Upplands Väsby kommuns hållbarhetspris 2018 och arkitekterna Angelica Åkerman och Rebecca Rubin tilldelades Årets Arkitekt(hen) 2017.

Mer om projektet härFöreläsning Ola Nylander

Bostadens arkitektur – föreläsning med Ola Nylander

Ett 25-tal medlemmar och lika många studenter från byggingenjörsprogrammet på Mälardalens Högskola hade kommit till MdH en tisdagkväll i oktober för att lyssna till en föreläsning med Ola Nylander, konstnärlig professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers i Göteborg och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur. Olas forskning är inriktad på bostad och boende och han talade om svensk bostadsplanering och om bostadens arkitektur med utgångspunkt från sin bok Svensk Bostad 1850 – 2000.

Efter föreläsningen blev det tid för frågor och diskussion med medverkan även av Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad samt Carina Akterhag, Bygg- och projektchef hos det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås.

Kvällen avlutades sedan med kaffe, goda smörgåsar och fortsatt samtal.

Arrangemanget skedde i samverkan med Mälardalens Högskola.

 Västmanlands Arkitekturpris

Föreslå projekt till Västmanlands Arkitekturpris 

Nu har du chansen att föreslå vilket arkitektoniskt verk som tilldelas Arkitekturpriset i Västmanland 2019! Föreslå ett av dina egna projekt, kanske en kollegas eller bara något du tycker är snyggt. Förslagslådan är öppen för alla, arkitekter, byggherrar – ja vem som helst! Du kan föreslå hur många gånger och hur många projekt du vill. Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren (från 2013 – 2018).

Mejla dina förslag med en motivering och bilder som illustrerar verkets karaktär till arkitekturprisvastmanland@gmail.com

Vid årsstämman den 26 mars 2018 beslutade Sveriges Arkitekter Västmanland att utlysa ett Arkitekturpris i Västmanland. Syftet är att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Priset tilldelas ett arkitektoniskt verk och inte en individ eller ett företag. 

Förslagen ska ha inkommit till prisjuryn senast den 15 september 2018.

Av de inkomna förslagen kommer en självständig jury att nominera fem verk och slutligen utse en vinnare bland de fem nominerade verken. Juryn består av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter samt en person med annan relevant erfaranhet. Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara ses som en yta, besöker jurymedlemmarna projekten för att kunna ge en rättvis bedömning.

Nomineringen kommer att publiceras vid föreningens julmingel i december 2018 och den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2019. Priset utdelas sedan vid en separat ceremoni.

Vid årsmötet 2018 valdes följade medlemmar till ledamöter i arktekturprisjuryn: Nora Kvassman, arkitekt och bygglovhandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås, Lotta Lindstam, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Västerås, Ola Wikström, arkitekt och planerare med egen verksamhet samt Carl Blomkvist, landskapsarkitekt med egen verksamhet.

Arkitekturprisets stadgar hittar du härStudieresa Örebro

En solig och varm majlördag var vi ett litet gäng medlemmar som tog tåget till Örebro. Programmet var anpassat till promenad till fots varför vi i första hand rörde oss i stadens centrala delar, där vi hade prickat in ett antal projekt med intressant arkitektur och intressanta offentliga rum.  Promenaden förde oss också till Naturens Hus i Oset-Rynningeviken där föreningen bjöd på lunch. En innehållsrik dag som gav tillfälle till många samtal avslutades på en trevlig uteservering innan vi trötta återvände till Västerås.StudentCity, studentbostäder, Juul | Frost Arkitekter


Husarens gränd, Juul | Frost Arkitekter, bostäder, kontor och lokaler som ger den nya gränden liv och rörelse både under dag och kvällstid

Juul | Frost Arkitekter


Boulebar,  Husarens gränd,  Juul | Frost Arkitekter,  bostäder, kontor och lokaler som ger den nya gränden liv och rörelse både under dag och kvällstid

Paviljong Lux, interaktiv konstpaviljong vid bostadskvarteret Ulla, arkitekt Karin Kjellson. Ingår i upplevelsestråket Lilla Å-promenaden, ide konstnären Stefan RydenPaviljong Lux, interaktiv konstpaviljong vid bostadskvarteret Ulla, arkitekt Karin Kjellson. Ingår i upplevelsestråket Lilla Å-promenaden, ide konstnären Stefan Ryden

Bostadskvarteret Ulla, FFNS Arkitekter, ark SAR Jonas Kjellander, byggt 2003-2004, fick Örebro kommuns byggnadspris 2005

Bostadskvarteret Ulla, FFNS Arkitekter, ark SAR Jonas Kjellander, byggt 2003-2004, fick Örebro kommuns byggnadspris 2005

Yellon arkitekter

Rättscentrum av Yellon arkitekter