Västmanland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten. Våra aktiviteter genomförs i samarbete med andra aktörer som Västerås Konstmuseum, Västerås Konstförening med flera.Vår verksamhet


Styrelse: Barbro Sollén Wilcox – ordförande. Ingrid Legrell Crona – vice ordförande. Kristina Krtic Cejvan – sekreterare. Zahra Shadravan – kassör. Martin Wentz – ledamot. Roger van Bergen – ledamot. Revisorer: Eva Wirdholm Sander, Katarina Alestrand – suppleant. Valberedning: Annika Palmborg och Sahel Strömberg. Stämmoombud: Barbro Sollén Wilcox och Martin Wentz. Olov Gynt – suppleant.