Västmanland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

hamntornet 01X

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten. Våra aktiviteter genomförs i samarbete med andra aktörer som Västerås Konstmuseum, Västerås Konstförening med flera.


Arkitekturpris i Västmanland – nominera jurymedlemmar senast 23 februari

Vi arbetar med att sätta samman en jury för vårt blivande arkitekturpris här i Västmanland och valberedningen behöver nu din hjälp. Juryn ska bestå av fem ledamöter, varav fyra ska vara medlemmar i Sveriges Arkitekter. De behöver alltså inte vara medlemmar i vår lokalförening. Den femte ledamoten ska vara extern och kan till exempel vara en skribent, konstnär, företagare eller välkänd profil i Västmanland. Se bifogad PDF för mer information. Skicka till förslag till valberedningen senast 23 februari. Eva Wirdholm-Sander  Eva.w.sander@ark-1.se eller Meho Kapo  meho.kapo@ark3p.se  jury-arkitekturpris.pdfAktuellt

Här finns protokollet av vårt extra medlemsmöte 11/12.  https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2014/10/2017-12-11-Extra-medlemsmöte-Västmanland.pdf God Jul & Gott Nytt År!

Vår verksamhet


Styrelse Barbro Sollén  Wilcox ordförande Martin Wentz – vice ordförande Kristina Krtic Cejvan – sekreterare Zahra Shadravan – kassör Annika Palmborg – ledamot Revisorer Carl Blomqvist Ola Wikström Katarzyna Walasek, suppleant Valberedning Eva Wirdholm Sander Meho Kapo Stämmoombud Barbro Sollén Wilcox Martin Wentz, suppleant