Västmanland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Västmanland är en lokalavdelning av Sveriges Arkitekter. Vi anordnar föreläsningar, stadsvandringar och visningar som vänder sig till såväl våra medlemmar som allmänheten. Kontakta Sveriges Arkitekter i Västmanland här: vastmanland@arkitekt.se. Följ också våra aktiviteter på Facebook: Facebook/SverigesArkitekterVastmanland

Foto: Adam af Ekenstam, Anders Fredriksén och Jason Strong


Vår verksamhetÖppet Rum

Missa inte Öppet Rum! Konst- och arkitekturpub på Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, kl 18.00–20.00 den 16 oktober. Gäst är Jonas Nobel, konstnär. Fri entré.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Västerås Konstmuseum och Sveriges Arkitekter Västmanland.

 Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås informerade

Närmare 30 medlemmar hörsammade inbjudan till informationskväll i Stadshuset den 23 september. Stadsbyggnadsdirektör Carl Arnö inledde med en innehållsrik genomgång av vad som är på gång och vad som förväntas hända i Västerås framåt i tiden. Den nya planchefen Elisabeth Strand Hübinette presenterade sig och därefter följde fördjupade presentationer av några projekt. Susanne Malo och Viktor Ståhl informerade om detaljplanearbetet i Kopparlunden och Linus Sandberg om den nya stadsdelen Sätra. Ett förslag till ny grönstrukturplan är ute på samråd och stadsekologen Kristoffer Jasinski informerade om innehållet. Avslutningsvis berättade Nora Kvassman om pågående arbete med arkitekturprogram för Västerås. Nora passade också på att invitera arkitektkåren till kommande överläggningar kring arkitekturprogrammet.

 Arkitekturpromenad

Närmare 25 personer trotsade regn och åska för att besöka det nya stiftskansliet i Västerås.  Efter många turer invigdes det nya kansliet hösten 2018. Sweco har utformat projektet, ansvarig arkitekt Margareta Diedrichs. Camilla Goliath och Kristina Krtic Cejvan, som båda arbetat med projektet på Sweco, berättade hur projektet växte fram Utmaningarna var många - en tomt inom riksintresse för kulturminnesvård och omgiven av byggnader knutna till Domkyrkan och andra hus från medeltiden. Vi fick också möjlighet att se oss omkring i byggnaden.

 

Helena Bocenda, TFF, Västerås stad, som ansvarat för ombyggnaden av gatumiljön kring Domkyrkan och stiftskansliet informerade om detta.

Molnen skingrade sig när en mindre skara fortsatte ner till den nya Mälarkrogen, som har ersatt Sjökrogen som brann för tre år sedan. White arkitekter har ritat, ansvarig arkitekt Olov Gynt. Krogen har öppnat för gäster, men huset i sin helhet kommer att färdigställas under hösten. Olov och hans uppdragsgivare gav oss en intressant genomgång av byggnaden och tankarna bakom utformningen av densamma. Besöket avslutades i restaurangen där det bjöds på goda snittar och en stunds samvaro innan vi skildes åt.Höstprogram

Nu presenterar vi Sveriges Arkitekter Västmanlands Höstprogram! Först ut är en arkitekturpromenad vid Stiftkansliet med omgivande miljö, plus Nya Mälarkrogen, den 29 augusti.

Resten av programmet följer nedan. Mer information kommer framöver, boka redan nu aktuella datum.

 

• 29 augusti 16:30 – Arkitekturpromenad – Stiftskansliet och den omdanade miljön kring domkyrkan och Västra Kyrkogatan samt Nya Mälarkrogen

 

• 23 september - Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås bjuder in

 

• 16 oktober – ÖPPET RUM på konstmuseet – mingel på temat konst i offentlig miljö, möte mellan arkitekter och utövande konstnärer

 

• 12 november – Arkitektpub på SWECO

 

• 2 december 17.30 Julmingel med föreläsning om gestaltad livsmiljö och nomineringar till Arkitekturpris i Västmanland 2020. 

Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter, medverkar.Vårutflykt till Hälleskogsbrännan

Lördagen den 25 maj träffades en handfull medlemmar med familjer vid den prisbelönade besöksanläggningen på Grävlingsberget i Hälleskogsbrännans naturreservat. Vi fick uppleva en vackert gestaltad miljö med utkikstorn och spänger som låter en komma nära och få förståelse för landskapet som skapats av branden 2014. 

 Prisutdelning Arkitekturpris i Västmanland

Festligt när 2019 års Arkitekturpris i Västmanland delades ut

Prisutdelningen ägde rum på Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2, Västerås och inleddes med att föreningen bjöd de cirka 50 närvarande på bubbel och snittar innan prisutdelningen tog vid.

Årets pris delas ut till två pristagare, om- och tillbyggnad av Ångkraftverket i Västerås och besökscenter i Hälleskogsbrännans naturreservat. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

Nora Kvassman, jurysamordnare, presenterade juryns motiveringar och Barbro Sollén Wilcox, avgående ordförande, delade ut diplom och blommor till ansvariga arkitekter och beställare samt visade upp plaketterna som ska placeras vid de prisbelönta verken.

Därefter presenterades de prisbelönade verken. Johnnie Pettersson, VD Archus AB, berättade om hur actionbadet Kokpunkten växte fram och Felix Fuchs, VD Steam Hotel, gav oss en inblick i tankarna som format Spik Studios koncept och inredning av Steam Hotel. Sedan förflyttades vi till platsen för den stora skogsbranden 2014 när länsstyrelsens förvaltare Ylva Norén och arkitekt Mikael Hassel presenterade besökscentret i Hälleskogsbrännans naturreservat och tankarna bakom detsamma.

 

Avslutningsvis uppmanade Barbro Sollén Wilcox de närvarande att redan nu lämna förslag till 2020 års Arkitekturpris. 

Senast den 15 september vill juryn ha in förslag till arkitekturprisvastmanland@gmail.com

Obs! Förslag som lämnades 2018 kommer att vara en del av förslagspotten även 2019.

 Arkitekturpris i Västmanland

Om- och tillbyggnad av Ångkraftverket och besökscenter i Hälleskogsbrännan vinner 2019 års Arkitekturpris i Västmanland

Nu är det klart vilka projekt som vinner Arkitekturpris i Västmanland 2019. På lokalföreningens årsmöte igår kväll, 25 mars, offentliggjorde juryn för priset vilka vinnarna för årets pris är.

Pristagarna är Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås samt Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo. Valet av två pristagare motiveras av att de två verken har så skilda kvaliteter att de tillsammans påvisar vidden av begreppet arkitektur.

”Vi är imponerade av den variation på projekt som föreslagits till priset och de vinnande  projekten illustrerar detta väl” säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn som har bestått av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter samt  en person med annan relevant erfarenhet.

Hela juryrapport här: Juryrapport

Hela pressmeddelande här: Pressmeddelande

Kokpunkten och The Steam Hotel – om– och tillbyggnad (Ångkraftverket), Västerås

Arkitekt, Kokpunkten, hotellentré- och konferensdel: Archus Arkitektur AB, Västerås (2014)

Koncept och Inredning, The Steam Hotel: Spik Studios, Göteborg (2017)

Landskapsarkitekt, utemiljö: Mälark AB, Västerås

Arkitekt, Ångkraftverket: Erik Hahr (1917)

Uppdragsgivare: PEAB/ Kokpunkten Fastighets (KFAB)

Foto: Adam af Ekenstam

Foto: Anders Fredriksén

Utsiktstorn och besökscenter, Grävlingsberget, Hälleskogsbrännans naturreservat, Västerfärnebo

Arkitekt: Mikael Hassel och pS Arkitektur AB, Stockholm

Uppdragsgivare: Tim Håkansson och Ylva Norén, Länsstyrelsen i Västmanland

Foto: Jason Strong

Foto: Jason StrongÅrsmöte 2019

Lokalföreningen kallar sina medlemmar till årsmöte måndag den 25 mars kl. 17.30 i Västerås Konsthall (fd Galleri K).

I samband med medlemsmötet bjuds det på smörgåstårta – skaldjur eller vegetarisk 

Vi behöver din anmälan senast måndag den 18 mars 2019. Ange om du önskar skaldjur eller vegetarisk smörgåstårta samt eventuella kostrestriktioner.  

Anmäl till Barbro Sollén Wilcox via e-post barbro.sollen.wilcox@vasteras.se eller mobil 0730-56 30 26.

Välkomna!

 

Barbro, Ingrid, Martin, Kristina och Roger

Kallelse medlemsmöte

Verksamhetsberättelse 2018Arkitekturpris i Västmanland

Pressmeddelande 2019-12-11

Variation och bredd på de nominerade till Arkitekturpris i Västmanland

Nu är det klart vilka fem projekt som nominerats till Arkitekturpris i Västmanland 2019.

Vid lokalföreningens julmingel i går kväll offentliggjorde juryn för arkitekturpriset de nominerade projekten som  visar på den stora bredd av projekt som föreningens medlemmar arbetar med.

”Vi är imponerade av den variation på projekt som föreslagits och de fem nominerade projekten illustrerar detta väl” säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn som har bestått av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter samt  en person med annan relevant erfarenhet, denna gång konstnären och miljökonsulten Jennifer Espling.

https://www.arkitekt.se/app/uploads/2014/10/Nominerade-projekt-Arktekturpris-i-Västmanland-20181210.pdf

Övriga jurymedlemmar är Lotta Lindstam, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Västerås, Ola Wikström, arkitekt samt Carl Blomqvist, landskapsarkitekt.

Juryn för arkitekturpriset har haft ett omfattande arbete med att välja ut fem representativa projekt bland de över 35 förslag som inkom under hösten. Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara ses som en yta, besökte jurymedlemmarna de föreslagna projekten för att kunna ge en rättvis bedömning.

 ”Genom att dela ut det här priset vill vi lyfta fram några av de många vackra och intressanta arkitektur- och gestaltningsprojekt som genomförts i Västmanland de senaste fem åren”, säger Barbro Sollén Wilcox, ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland.

Syftet är att uppmärksamma god arkitektur i Västmanland. Priset tilldelas ett arkitektoniskt projekt och inte en individ eller ett företag.   Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren (från 2013 – 2018).  Den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2019.

För mer information om Sveriges Arkitekter Västmanland kontakta:

Barbro Sollén Wilcox

Ordförande i Sveriges Arkitekter Västmanland

Barbro.sollen.wilcox@vasteras.se

Tel: 0730-56 30 26

https://www.arkitekt.se/vastmanland/

 

För frågor om arkitekturjuryns nomineringar kontakta:

Nora Kvassman

Arkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad

Nora.kvassman@vasteras.se

Tel: 076-5690445Julmingel

Måndag den 10 december 2018 samlades cirka 30 medlemmar för att äta gott och umgås. Kvällens höjdpunkt var avslöjandet av  vilka de fem nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2018 är. Några av de ansvarig arkitekterna närvarade och fick hjärtliga applåder från sina kollegor. Juryn tackades för sitt gedigna arbete och ett särskilt tack gick till Jennifer Espling, konstnär och miljökonsult, som var särskilt invald jurymedlem. Ett stort tack blev det även till lokalföreningens styrelsen och dess stora engagemang i föreningens verksamhet under det gångna året.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god jul och gott nytt år!Puben

 

Ett tjugotal medlemmar slöt upp när White bjöd in till höstens Arkitektpub. Angelica Åkerman och Rebecca Rubin från White i Stockholm var inbjudna att berätta om projektet "Flickrum i det offentliga".  projektet synliggör frågan om unga tjejers rätt till det offentliga rummet och bidrar med kreativa förslag och lösningar. Det intressanta föredraget inspirerade till fortsatt diskussion under trevliga former.

Projektet har belönats med Upplands Väsby kommuns hållbarhetspris 2018 och arkitekterna Angelica Åkerman och Rebecca Rubin tilldelades Årets Arkitekt(hen) 2017.

Mer om projektet härFöreläsning Ola Nylander

Bostadens arkitektur – föreläsning med Ola Nylander

Ett 25-tal medlemmar och lika många studenter från byggingenjörsprogrammet på Mälardalens Högskola hade kommit till MdH en tisdagkväll i oktober för att lyssna till en föreläsning med Ola Nylander, konstnärlig professor vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers i Göteborg och föreståndare för Centrum för boendets arkitektur. Olas forskning är inriktad på bostad och boende och han talade om svensk bostadsplanering och om bostadens arkitektur med utgångspunkt från sin bok Svensk Bostad 1850 – 2000.

Efter föreläsningen blev det tid för frågor och diskussion med medverkan även av Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad samt Carina Akterhag, Bygg- och projektchef hos det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås.

Kvällen avlutades sedan med kaffe, goda smörgåsar och fortsatt samtal.

Arrangemanget skedde i samverkan med Mälardalens Högskola.

 Arkitekturpris i Västmanland

Föreslå projekt till Arkitekturpris i Västmanland 

Nu har du chansen att föreslå vilket arkitektoniskt verk som tilldelas Arkitekturpriset i Västmanland 2019! Föreslå ett av dina egna projekt, kanske en kollegas eller bara något du tycker är snyggt. Förslagslådan är öppen för alla, arkitekter, byggherrar – ja vem som helst! Du kan föreslå hur många gånger och hur många projekt du vill. Projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren (från 2013 – 2018).

Mejla dina förslag med en motivering och bilder som illustrerar verkets karaktär till arkitekturprisvastmanland@gmail.com

Vid årsstämman den 26 mars 2018 beslutade Sveriges Arkitekter Västmanland att utlysa ett Arkitekturpris i Västmanland. Syftet är att uppmärksamma god arkitektur inom föreningens område och inom de olika arkitektområden där föreningens medlemmar är verksamma. Priset tilldelas ett arkitektoniskt verk och inte en individ eller ett företag. 

Förslagen ska ha inkommit till prisjuryn senast den 15 september 2018.

Av de inkomna förslagen kommer en självständig jury att nominera fem verk och slutligen utse en vinnare bland de fem nominerade verken. Juryn består av fyra medlemmar i Sveriges Arkitekter samt en person med annan relevant erfaranhet. Eftersom arkitektur ska upplevas med alla sinnen, inte bara ses som en yta, besöker jurymedlemmarna projekten för att kunna ge en rättvis bedömning.

Nomineringen kommer att publiceras vid föreningens julmingel i december 2018 och den slutliga vinnaren offentliggörs vid lokalföreningens årsmöte i mars 2019. Priset utdelas sedan vid en separat ceremoni.

Vid årsmötet 2018 valdes följade medlemmar till ledamöter i arktekturprisjuryn: Nora Kvassman, arkitekt och bygglovhandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås, Lotta Lindstam, arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Västerås, Ola Wikström, arkitekt och planerare med egen verksamhet samt Carl Blomkvist, landskapsarkitekt med egen verksamhet.

Arkitekturprisets stadgar hittar du härStudieresa Örebro

En solig och varm majlördag var vi ett litet gäng medlemmar som tog tåget till Örebro. Programmet var anpassat till promenad till fots varför vi i första hand rörde oss i stadens centrala delar, där vi hade prickat in ett antal projekt med intressant arkitektur och intressanta offentliga rum.  Promenaden förde oss också till Naturens Hus i Oset-Rynningeviken där föreningen bjöd på lunch. En innehållsrik dag som gav tillfälle till många samtal avslutades på en trevlig uteservering innan vi trötta återvände till Västerås.StudentCity, studentbostäder, Juul | Frost Arkitekter


Husarens gränd, Juul | Frost Arkitekter, bostäder, kontor och lokaler som ger den nya gränden liv och rörelse både under dag och kvällstid

Juul | Frost Arkitekter


Boulebar,  Husarens gränd,  Juul | Frost Arkitekter,  bostäder, kontor och lokaler som ger den nya gränden liv och rörelse både under dag och kvällstid

Paviljong Lux, interaktiv konstpaviljong vid bostadskvarteret Ulla, arkitekt Karin Kjellson. Ingår i upplevelsestråket Lilla Å-promenaden, ide konstnären Stefan RydenPaviljong Lux, interaktiv konstpaviljong vid bostadskvarteret Ulla, arkitekt Karin Kjellson. Ingår i upplevelsestråket Lilla Å-promenaden, ide konstnären Stefan Ryden

Bostadskvarteret Ulla, FFNS Arkitekter, ark SAR Jonas Kjellander, byggt 2003-2004, fick Örebro kommuns byggnadspris 2005

Bostadskvarteret Ulla, FFNS Arkitekter, ark SAR Jonas Kjellander, byggt 2003-2004, fick Örebro kommuns byggnadspris 2005

Yellon arkitekter

Rättscentrum av Yellon arkitekter