Västerviks Bostads AB ramavtal - Sveriges Arkitekter

Västerviks Bostads AB upphandlar arkitekttjänster på ramavtal. Det finns icke kalkylerbara förutsättningar i villkoren och det görs ett antal omotiverade avsteg från ABK 09. Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till upphandlaren nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Västerviks Bostads AB 2016-04-18

Uppdatering 2016-04-22: Upphandlingskonsulten har hänvisat Sveriges Arkitekter att framföra synpunkter till upphandlingens funktion ”Fråga & Svar”. Brevet till Västerviks Bostads AB har därför åter skickats till upphandlaren, se nedan:
Sveriges Arkitekters brev till FrågaochSvar 2016-04-21

Tillbaka till Upphandlingsakuten