Vässa din kompetens – gå en kurs - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter erbjuder många kurser på flera olika teman.

Nu har du chansen att vässa din kompetens på många olika sätt. I år erbjuder Sveriges Arkitekter ett större utbud av kortare kurser än någonsin tidigare.

Det är en ny strategi som ligger bakom att erbjuda många potentiella kurser till Sveriges Arkitekters medlemmar.

– Det här är ett sätt att ta pulsen på kåren och se vilka utbildningar de är intresserade av. Kurserna blir av om det finns tillräckligt intresse för dem, säger Eva Minoura, processledare på Sveriges Arkitekter.

Bli bättre på kommunikation

Många av kurserna handlar om annat än arkitektur men som också är viktigt för dig som arkitekt. Till exempel har du möjlighet att bli en bättre retoriker och lära dig att göra dina presentationer mer intressanta. Kort sagt – bli en bättre kommunikatör.

– Kommunikation blir allt viktigare för arkitekter. En stor del av arkitektens arbete handlar om att kommunicera under arbetsprocesser som kan se olika ut. Det kan handla om allt från internkommunikation i projekt till större presentationer, att leda workshoppar till att göra en spontan hisspitch till en potentiell uppdragsgivare.

Eva Minoura

Att det nu är möjligt att erbjuda så många kurser under året beror delvis på nya samarbetspartner. En av dem är Hyper island. Det är ett väletablerat utbildningsföretag som är specialiserat på digitala och interaktiva medier. De kommer att bidra med specialanpassade kurser för arkitekter, som till exempel AI för arkitekter och vad ett agilt arbetssätt innebär.

Fler exempel på kurser som du kan gå i år är Att arbeta som arkitekt i Sverige. Den riktar sig till arkitekter som är utbildade utomlands men som verkar i Sverige.

– Det finns många som är utbildade i något annat land och vill få bättre koll på de lagar och regelverk, avtal och begrepp som gäller här. Därför känns det angeläget att kunna erbjuda något till den gruppen.

Lär dig jobba mer hållbart

Något som det är stor efterfrågan på är hur du som arkitekt kan arbeta mer hållbart. En kurs på det temat är Arkitektur och dagsljus, som hanterar till exempel målkonflikter som kan uppstå kring krav på dagsljus och energihushållning. Miljöstrategisk arkitektur SAR är först ut av en serie kurser om hur arkitekten kan ta en mer ledande roll i klimatomställningen. Längre fram kommer motsvarande kurser för SIR, LAR och FPR.

– Vi vill att arkitekter ska hålla i taktpinnen vad det gäller hållbarhetsfrågor och vara proaktiva i de processer de verkar i. För att lyckas med det behövs konkreta verktyg utifrån konkreta exempel.