Varför stöder inte Sveriges Arkitekter en klimatstrejk? - Sveriges Arkitekter

Precis som övriga fackförbund delar vi Fridays for Futures syn att vi måste göra mer och att resan mot ett hållbart samhälle måste gå snabbare. Vi anser däremot att det finns bättre sätt att jobba för klimatet än att strejka.

Strejkvapnet ska inte ska användas för politiska påtryckningar utan sparas för konflikter mellan arbetsmarknadens parter, en slutsats som samtliga fackförbunds centralorganisationer har landat i. En strejk i fredstid under pågående avtalsperiod kan betraktas som en vild strejk, vilket kan slå tillbaka mot strejkande medlemmar som riskerar att utsättas för lagliga åtgärder, i värsta fall förlora jobbet.

Utifrån detta anser Sveriges Arkitekter att medlemmarna kan använda effektivare verktyg för att klara klimatmålen än att ta till strejkvapnet.