Var med och påverka Sveriges Arkitekters framtid - Sveriges Arkitekter

Ta chansen att som medlem påverka verksamhetsinriktningen framåt för Sveriges Arkitekter. Nu öppnar motionsperioden inför Sveriges Arkitekters förbundsstämma senare i höst.

På en stämma tas beslut om vad förbundet ska jobba med långsiktigt och kanske mer specifikt de kommande två åren. Katarina O Cofaigh, ansvarig projektledare, välkomnar alla medlemmar att delta i den demokratiska processen.

Katarina O Cofaigh.

– Att skriva en motion innebär en möjlighet att kanalisera in ditt engagemang i en fråga till Sveriges Arkitekter. Förra stämman var det till exempel flera motioner som handlade om hållbarhet, vilket innebar att den frågan fick ännu mer fokus under den här verksamhetsperioden. På så sätt bidrar ditt engagemang till organisationens utveckling.

Inte svårt alls

En motion är ett förslag som man vill att stämman ska ta beslut om. Den kan gälla nästan vad som helst som man vill att Sveriges Arkitekter ska göra. Tipset är att skriva din motion enkelt och med en tydlig argumentering.

– Det viktigaste med en motion är att det ska finnas ett tydligt beslutsförslag som stämman kan ta ställning till. Motivera med en kort text. Det kan till exempel vara att man föreslår ett beslut i en fråga eller att styrelsen ska få i uppdrag att utreda något du anser vara viktigt.

Engagemang från medlemmar

Förbundsstämman som hölls år 2018 fick in rekordmånga motioner, något som visar på ett engagemang från medlemmarna. Alla inskickade motioner för ett svar från styrelsen.

– Helst vill styrelsen säga ja till alla motioner, men ibland går inte det. Men stämman diskuterar alla motioner så man får reda på vad medlemmarna tycker om dem. Så även om du får ”nej” på en motion ska du inte vara jättebesviken eftersom du fått möjlighet att säga vad du tycker till Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ och fått din fråga diskuterad – diskussioner som styrelsen lär mycket av i sitt fortsatta arbete.

Skicka in digitalt

Nu är motionsperioden öppen och du kan skicka in din motion digitalt. Det går också bra att gå ihop med ett gäng kollegor och skriva en gemensam motion.

– Ta tillfället i akt och gör just din röst hörd direkt mot Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Jag vet att de ser fram emot att höra vad du som medlem ser som förbundets framtid, säger Katarina O Cofaigh.