Välkommen till Woodland Sweden - Sveriges Arkitekter

Under Stockholm Furniture & Light Fair kommer Sveriges Arkitekter att finnas på plats med en monter i A-hallen (A33:19) där vi visar utställningen Woodland Sweden och ger tre så kallade small talks. Förbundet arrangerar också seminariet Framtida trä – digitalisering och träteknik.

Utställningen har tagits fram i samarbete med Svenska Institutet och kureras av Tove Dumon Wallsten och Julia Hertzman, projektledare på Sveriges Arkitekter. Temat för utställningen är svensk träarkitektur och består av tio huvudbilder och en bokkatalog, samt även en film som tagits fram speciellt för mässan. Montern har skapats tillsammans med Annika Grotell på White och föreställer en skogsglänta skapad av vackra, rundade, böjda trappräcken.

På mässans scen för Design talk kommer Sveriges Arkitekter hålla ett större seminarium, men ger även tre stycken Small talks i vår monter. Det handlar om korta diskussioner (cirka 30 minuter) kring träarkitektur med arkitekter och annat branschfolk.

PROGRAM

8 februari
Framtida trä – digitalisering och träteknik
Tid: 13.00–13.50
Plats: Mässans scen för Design Talk.

Efterfrågan på träbyggnader har aldrig varit större än nu samtidigt som digitaliseringen ger oss nya verktyg för formgivning och produktutveckling. Hur kan dagens nya tekniker hjälpa oss att möta framtidens utmaningar att bygga mer och bättre, samtidigt som vi bygger ett hållbart samhälle?
Ett panelsamtal om träets möjligheter, om samtida svensk forskning kring nya byggtekniker och om materialets möjligheter, med fokus på design. På engelska.

Medverkande: Monica Förster, Founder and Creative Director of Monica Förster Design Studio, Stefan Lindbäck, CEO, Lindbäcks bygg, Susanne Rudenstam, chef för Träbyggnadskansliet och Jonas Runberger, professor på Chalmers och Head of Dsearch, White Arkitekter. Moderator: Charlotta Holm Hildebrand, Sveriges Arkitekter.

Small talks

Samarbetet snickeri och arkitekt
Tid: 11.30–ca 12.00
Plats: Sveriges Arkitekters monter A33:19 i A-hallen.

Seminariet utgår från exemplet saluhallen på Östermalmstorg i Stockholm, både den temporära och renoveringen av den äldre saluhallen.

Medverkande: Katarina Nilsson och Robin Falck, C&D snickeri, samt Karin Svenonius och Anders Stjärna, Tengbom. Moderator: Julia Hertzman, Sveriges Arkitekter.

9 februari
Träprojekt i större skala, fokus bostäder
Tid: 11.30–ca 12.00
Plats: Sveriges Arkitekters monter A33:19 i A-hallen.

Medverkande: Sandra Frank, Folkhem, Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg samt Josef Eder och Erik Persson, General Architecture. Moderator: Tobias Olsson. Tid: torsdag den 9 februari kl 11:30.

Träprojekt i mindre skala, fokus detaljer.
Tid: 14.30–ca 15.00
Plats: Sveriges Arkitekters monter A33:19 i A-hallen.

Medverkande: Gustav Appell, Gustav Appell arkitekter, Anna Davies, Utopia samt Fredrik Benesch och Katarina Lundeberg, In Praise of Shadows. Moderator: Tobias Olsson.


Utställningen Woodland Sweden har tidigare turnerat runt på de svenska ambassaderna i USA, Sydkorea och Portugal och kommer fortsätta turnera världen runt även efter mässan. Det är en del i den satsning på kreativa näringar som regeringen tog beslut om 2015. Meningen är att främja export av svensk musik, mode och design och arkitektur.

Stockholm Furniture & Light Fair pågår mellan 7 och 11 februari på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Välkomna att besöka oss i vår monter!