Valberedning – Stockholms Arkitektförening - Sveriges Arkitekter

På årsmötet i april 2019 valdes följande valberedning:

  • Ylva Frid
  • Patrick Verhoeven
  • Karin Westermark
  • Björn Ekelund