Valberedning 2020 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter Studenternas valberedning 2020 behöver förstärkning. Valberedningens viktigaste uppdrag är att säkra organisationens mångfald och bedriver ett löpande arbete för att vid behov tillsätta de förtroendeposter som finns inom Sveriges Arkitekter Studenterna. Valberedningen väljs normalt av årsmötet och sitter från januari till januari. Den vakanta posten tillsätts så snart som möjligt för att stödja valberedningen inför framförallt kommande årsmöte i januari när förtroendevalda väljs för 2021. Posten löper alltså till årsmötet 2021.

Frågor? Maila oss på: val@arkitektstudenterna.se

Ansök till studenternas valberedning