val2020 - Sveriges Arkitekter

Dags för VAL 2020!

Sveriges Arkitekter Studenterna söker personer till ett flertal poster. Ditt engagemang är viktigt och i en nationell roll får du en god insikt i hur organisationen fungerar och hur mycket man faktiskt kan påverka. Anmälan stängde den 16 november 2019.

Verksamhetsrevisor
Som ordinarie verksamhetsrevisor eller suppleant arbetar du för att se till att verksamhetsplanen följs och att styrelsen följer stadgan. Under året kommer du att få en inblick i hur verksamheten fungerar och kommer du att redovisa styrelsens arbete och presentera din bedömning om styrelsens rätt till ansvarsfrihet. Perfekt för dig som brinner för demokrati och organisation.

Styrelseledamot
Du kommer ingå i en grupp på 5 personer som under året kommer verka för en levande, kreativ och peppig studentorganisation med fokus på ett gemensamt ämne, nämligen arkitektur. Internt i gruppen kommer ansvarsområdena vice ordförande, kassör, sekreterare och kommunikatör fördelas mellan er. Ni kommer tillsammans med ordföranden vägleda organisationen under året. En perfekt erfarenhet av styrelsearbete med andra ord.

Ordförande
Här kommer du att få möjlighet att tillsammans med styrelsen leda organisationen framåt och även binda kontakter med andra organ inom Sveriges Arkitekter. På den här posten har du möjlighet att få utveckla dina ledaregenskaper och erfarenhet av att leda ett team med ett intresse för demokrati, organisation och inte minst arkitektur.

Valberedningen
Valberedningen består av fem personer och ansvarar för att hitta rätt person till rätt post och är i förlängningen ett av de viktigaste organen för organisationens överlevnad. Styrelsen ger valberedningen i uppdrag att hitta kandidater till olika poster inom organisationen, och valberedningen ser till att valen av dessa sker på ett rättvist, demokratiskt och inkluderande sätt. Man kan säga att valberedningen arbetar med rekrytering inom organisationen

Frågor? Maila oss på: val@arkitektstudenterna.se