Val 2021 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter byggs av sina medlemmar. Ett antal förtroendevalda driver olika angelägna frågor för Sveriges Arkitekter Studenterna. Styrelsen, valberedning och Sveriges Arkitekters akademier och utskott är forum för samverkan, erfarenhetsutbyte, diskussion och debatt och har uppdraget att leda organisationen framåt. Nu är det dags att ansöka för att bli en av våra förtorendevalda.

Ansökan är öppen för:

  • Sveriges Arkitekters Studenternas Styrelse
  • Sveriges Arkitekter Studenternas verksamhetsrevisorer
  • Studentrepresentanter för alla Sveriges Arkitekters akademier, utskott och råd
  • Sveriges Arkitekter Studenternas valberedning, ansökan sker här!

Ansökan öppnar 12 oktober och stänger 9 november. Alla sökande kommer bli kontaktade av Sveriges Arkitekter Studenternas valberedning.

För frågor vänligen kontakta val@arkitektstudenterna.se

Val 2021

  • Presentera dig kort och varför du väljer att söka denna post. Berätta gärna kort vad vill du åstadkomma/bidra med.