Val av nämnder och stämmans ordförande - Sveriges Arkitekter

Här presenteras valberedningens förslag på vilka som ska sitta i nämnder och vara stämmans ordförande 2021–2022. Valet kommer att ske av stämman den 21–22 november 2020 som kommer att ske digitalt.

Stämmans mötesordföranden

Ordförande
Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA (omval)
Landskapslaget, Stockholm

Emily har varit en av stämmans mötesordföranden sedan 2016 och stämmoledamot 2014. Emily har varit aktiv inom Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och även representant för Sveriges Arkitekter i landskapsarkitekternas internationella organisation IFLA.

Förste vice ordförande
Elina Åberg, arkitekt MSA (omval)
Gravity Stockholm

Elina har varit en av stämmans mötesordföranden sedan 2016 och är en rutinerad mötesledare som anlitas professionellt för att leda årsmöten och liknande i ideella organisationer.

Andre vice ordförande
Enar Nordvik, arkitekt SAR/MSA, planeringsarkitekt FPR/MSA (omval)
Skellefteå kommun

Enar har varit en av stämmans mötesordföranden 2018, arbetar i Skellefteå kommun och har varit aktiv som kommunpolitiker.

Verksamhetsrevisorer
Cecilia Strömer, planeringsarkitekt FPR/MSA (omval)
Sveriges Arkitekters styrelse 2008–2016

Verksamhetsrevisor 2019–
Arne Ludvigsson, arkitekt SAR/MSA (nyval)
Sveriges Arkitekters styrelse 2013-2016

Mångårig revisor i Stadsarkitektföreningen.