Vad kostar det? - Sveriges Arkitekter

Avgift för medverkan i Anlita arkitekt debiteras kalenderårsvis. Vid nytecknande under pågående kalenderår debiteras återstående månader under kalenderåret, räknat från den första i den månad då anslutningen sker. Ingen återbetalning görs om anslutningen avbryts under pågående kalenderår.

Från den 1 oktober 2014 gäller följande årsavgifter:

Årsavgift:
Företag anslutna till Företagarservice: 2.400 kr/år plus moms.
Övriga: 4.800 kr/år plus moms.