Vad innebär det att varsla om uppsägningar?  - Sveriges Arkitekter

Det är en mycket speciell situation för tillfället men utgångspunkten är att kollektivavtal och lagar gäller. Det innebär att arbetsgivare som behöver minska sin verksamhet ska följa vissa regler och att beslut ska tas i en viss ordning. Sveriges Arkitekter och andra fackliga organisationer ska vara med i processen.

Varsel vid arbetsbrist

Varsel om uppsägningar innebär att arbetsgivaren vid arbetsbrist ska varsla Arbetsförmedlingen.

Enligt främjandelagen ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp. Mer info hittar du Arbetsförmedlingens webbplats.

Syftet är att arbetsförmedlingen ska informeras om att det kanske kommer att bli uppsägningar. Hur många som slutligen kommer att bli berörda och vilka förhandlas vid kommande förhandling. Så även om arbetsgivaren har varslat om uppsägning betyder det alltså inte att du säkert kommer att sägas upp. Själva uppsägningen kan komma i ett senare skede efter förhandlingar, eller inte bli av alls.

Förändringar ska förhandlas

Enligt medbestämmandelagen (MBL) har arbetsgivaren en förhandlingsskyldighet före beslut om viktigare förändringar. Har Sveriges Arkitekter kollektivavtal med arbetsgivaren är arbetsgivaren skyldig att förhandla med lokal part (fackklubb på företaget) eller med Sveriges Arkitekter innan eventuella uppsägningar får läggas. Om en arbetsgivare saknar kollektivavtal är arbetsgivaren, om den berörde anställde är medlem i Sveriges Arkitekter, skyldig att förhandla med Sveriges Arkitekter i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. En förhandling sker normalt sett inom ett par veckor efter ett varsel.

Om varslet leder till uppsägningar på grund av arbetsbrist finns en del saker att känna till. Läs mer om det här.