Vad gör Sveriges Arkitekter i hållbarhetsfrågan? - Sveriges Arkitekter
  • Som en följd av medlemmarnas engagemang i miljöfrågan beslutade stämman 2018 att tillsätta ett hållbarhetsråd. Detta råd till styrelsen innehåller en rad kompetenser och har uppdraget att arbeta fram ett förslag på strategi och verksamhet kring hur förbundet på bästa sätt kan jobba för omställning till ett hållbart samhälle och samtidigt stärka arkitektens roll i det. Vi förväntar oss skarpa förslag från hållbarhetsrådet som förbundsstyrelse och stämma har att ta ställning till.
  • Sveriges Arkitekter är medlem i UIA, IFLA, ECIA och ACE – globala och europeiska arkitektorganisationer där även hållbarhetsfrågan är högt på agendan. Läs om UIA:s klimatarbete och IFLA:s klimatdeklaration.
  • Sveriges Arkitekter har tagit på sig att bli den svenska värden för det brittiska klimatuppropet Architects declare.
  • Sveriges Arkitekter arbetar med klimatfrågan tillsammans med LO, TCO och Saco genom organisationen Union to Union.
  • Vi har etiska regler som ställer tydliga krav kring hållbarhet i sin yrkesutövning.
  • Vi arbetar med att tydligare få in hållbarhet i våra arkitekturpriser och vår kompetensutveckling och kursverksamhet.
  • Vi har bedrivit ett intensivt lobbyarbete med att koppla samman den nya arkitekturpolitiken med relevanta samhällsutmaningar, inte minst klimatfrågan, och föreslagit att riksarkitekten även ska vara ordförande för regeringens råd för hållbara städer, vilket också har skett.
  • Tillsammans med de nordiska arkitektförbunden kommer vi 2023 att stå värd för UIA:s internationella kongress för alla världens arkitekter i Köpenhamn, där vi också har gett ut en arkitekturguide till de globala målen. Vi ansvarar även för kongressen för hela världens landskapsarkitekter, IFLA, 2021 tillsammans med Nairobi, där hållbarhetsfrågan är i fokus.