Vad är arkitekturpolitik? - Sveriges Arkitekter

Arkitekturpolitik är inget nytt begrepp men är än så länge relativt okänt. För att förklara vad arkitekturpolitik är så behöver vi först prata om vad arkitektur är.

Vi pratar inte om fasader eller färgsättning. Enligt Wikipedia är arkitektur allt mänskligt byggande och formande av den fysiska miljön. Därmed är arkitekturpolitik det samlade politikområde som påverkar det mänskliga byggandet och formandet av den fysiska miljön. Precis som bostadspolitik är det samlade politikområdet som rör bostaden och boendet.

Den nu gällande svenska statliga arkitekturpolitiken heter Framtidsformer och är från 1998. Men regeringen beslutade om ett nytt kommittédirektiv under våren 2014 för att utreda och förnya arkitekturpolitiken. Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design (Dir. 2014:69) hade Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som särskild utredare och var klart i oktober 2015. Det bearbetas under våren 2016 efter en remissomgång med över 300 inkomna remisser.

Våra nordiska grannländer har kommit mycket längre än vi: Den norska arkitekturpolitiken fungerar som en regionalpolitik (där Vackra resvägar kanske är det främsta exemplet) och den danska arkitekturpolitiken från 2007 har ett starkt fokus på export genom att profilera Danmark som en arkitekturnation.

Förutom den statliga arkitekturpolitiken har vi den kommunala. Vi vågar påstå att alla kommuner har en arkitekturpolitik – medveten eller inte! Hur kommunens processer ser ut, hur urval av intressenter görs vid markanvisningar, hur upphandlingar sker och hur exploateringsavtal utformas är bara några exempel på sådant som får stor effekt för arkitekturens förutsättningar och den lokala konkurrensen bland byggherrar i kommunen.

Allt fler städer skaffar sig egna arkitekturpolitiska program eller policys. Sveriges Arkitekter delar gärna med oss av våra erfarenheter!

Kommentarer

 • Cynthia Ocampo
  maj 24, 2016 — 11:03 f m

  Hej, Cynthia heter jag och flyttade till länd 3 år sedan som nyexaminerad arkitekt från Mexiko. Jag har slutat 6 månader praktiken i Fiskarhedenvillan Borlänge som bygglovsritare, och nuvarande bor jag med min kollega och sambo i Falun och söker ny arbetsplats eller praktikplats som arkitekt. Planer jag ser framöver är att kunna skaffa både akademisk och språket erfarenhet som även kan det underlätta mig att nå mitt mål och bli ett riktigt kompetens persons i arbets marknaden. Och det varför jag undrar om jag kan få råd eller hjälp av er? Tankarna är att flytta från Falun till en stora stad där jag ser bredda möjligheter för att kunna integrera sig snabbare i samhälle och kultur.

  • Elisabet Näslund
   maj 25, 2016 — 3:27 e m

   Hej Cynthia! Du hittar information om arktektarbete på https://www.arkitekt.se/information-for-foreign-architects-looking-for-work-opportunities-in-sweden/ Lycka till! Elisabet

 • Erik Kajo
  januari 9, 2019 — 1:49 e m

  Hej, Sidan bör uppdateras, Riksdagen har tagit beslut 2018 05 24 Lägg till länk till https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.-201718110/ Nytt nationellt mål införs för arkitektur-, form- och designpolitiken (CKrU1) Klimatförändringar, urbanisering, teknikutveckling och idealen för hur vi vill leva och bo ställer nya krav på hur våra samhällen utformas. Regeringen vill därför införa ett nytt nationell mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Avsikten med förslaget är att arkitektur, form och design ska prägla flera politikområden och bidra till bra miljöer för människor att leva i. Det kan handla om att bygga hållbart och estetiskt i stället för med kortsiktiga ekonomiska lösningar eller att offentliga miljöer utformas för att vara tillgängliga för alla. Boverket får ett samlat nationellt ansvar för området arkitektur och gestaltad livsmiljö. Detta innebär samtidigt att de nuvarande nationella målen för arkitektur, formgivning och design slutar att gälla.

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *