Utökad stödnivå för korttidsarbete - Sveriges Arkitekter

Regeringen har föreslagit att utöka stödet om korttidsarbete. Under maj, juni och juli kommer arbetsgivare ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete på 80 procent.

De arbetsplatser som söker stöd för det men redan har ett avtal om en annan nivå, behöver ta fram ett nytt avtal på den nya förändrade nivån. Riksdagen ska fatta beslut om det nya förslaget 1 maj men lagen kommer inte att träda i kraft förrän 1 juni. Det innebär att ansökan inte kan skickas in förrän efter 1 juni.

Hur gör jag för att införa 80 procent korttidsarbete?

Du kan söka korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli. Då lagändringen för nivån 80 procent träder i kraft först 1 juni kan du inte söka 80 procent korttidsarbete innan dess. Däremot kan företagen införa 80 procent korttidsarbete från 1 maj och justera stödet retroaktivt.

Om du söker stöd för korttidsarbete före 1 juni ska du söka på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj kan du införa 80 procent korttidsarbete men justeringen av stödnivån görs sedan efter 1 juni.

De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning som innefattar maj, juni och juli kommer att kunna justera stödet retroaktivt (efter att lagändringen träder ikraft) vid avstämningen med Tillväxtverket. Du behöver alltså inte göra något för att justera nivån i dagsläget och all information om detta kommer att finnas hos Tillväxtverket.

Behöver jag ta fram ett nytt avtal för 80 procent korttidsarbete?

Ja, arbetsgivaren ska vid förändrad nivå för korttidsarbete alltid ta fram ett nytt lokalt avtal. Har du redan tagit fram ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska du upprätta ett nytt avtal för den period som avses (endast maj-juli för 80 procent). Arbetsgivaren måste kunna visa upp avtalet vid avstämning.