Utbildningsutskottet - Sveriges Arkitekter

Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.

På uppdrag av styrelsen ansvarar UU under 2019-2020 för att:

  • vara stöd till styrelsen och kansliet när det gäller förbundets arbete för breddad rekrytering, högre finansiering och fler utbildningsplatser för arkitekter
  • vara stöd till styrelsen i diskussioner med Beckmans och Luleå arkitekturskola för
    att de ska examinera arkitekter
  • fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda
    om de kan examinera arkitekter

Ledamöter:
Tor Lindstrand A MSA, Konstfack och KTH, ordförande
Ebba Högström SAR/MSA, BTH
Sofia Sandqvist LAR/MSA, Tengbom
Ulla Bergström A MSA, White
David Andreen SAR/MSA, LTH
Carola Wingren LAR/MSA, SLU Ultuna
Tobias Westerlund A MSA, UMA
Sara Szyber SIR/MSA, egen verksamhet
Josephina Lexin, arkitektstudent KTH
Fanny Skröder, arkitektstudent HDK
Cecilia Smedbro, arkitektstudent Alnarp
Linn Henriksson, arkitektstudent BTH

Sekreterare:
Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, tel 08-505 577 45

Här kan du läsa mer om arkitektutbildningarna

Sveriges Arkitekters utbildningspolicy 2018

Education policy 2018