Utbildningsutskottet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters styrelse har ett utbildningsutskott (UU). Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.

På uppdrag av styrelsen ansvarar UU under 2017-2018 även för att:
– Bereda en revidering av Sveriges Arkitekters utbildningspolicy.
– Vara stöd till styrelsen i diskussioner med Beckmans och Luleå arkitekturskola för att de ska examinera arkitekter.
– Fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda om de kan examinera arkitekter.

Ledamöter:
Ulrika Karlsson ordförande, landskapsarkitekt MSA, KTH/Konstfack
Sofia Sandqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA, Tengbom (fd SLU)
Tor Lindstrand, arkitekt MSA, KTH/Konstfack/egenföretagare
Fredrik Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Chalmers/Älvstranden Utveckling AB
Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, KTH
Ulla Bergström, arkitekt MSA, White
Ebba Högström, arkitekt SAR/MSA, BTH

Adjungerade:
Lina Sandberg, student, BTH, Karlskrona
Fanny Skröder, student, HDK, Göteborg

Sekreterare:
Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, tel 08-505 577 45

Här kan du läsa mer om arkitektutbildningarna
Här kan du läsa Sveriges Arkitekters utbildningspolicy