Utbildningsutskottet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Utskottets övergripande ansvar är att bevaka och besitta kunskap om arkitekternas grundutbildningar.

På uppdrag av styrelsen ansvarar UU under 2019-2020 för att:

  • vara stöd till styrelsen och kansliet när det gäller förbundets arbete för breddad rekrytering, högre finansiering och fler utbildningsplatser för arkitekter
  • vara stöd till styrelsen i diskussioner med Beckmans och Luleå arkitekturskola för
    att de ska examinera arkitekter
  • fortsatt samla kunskap om övriga närstående arkitektutbildningar och utreda
    om de kan examinera arkitekter

Ledamöter:
Ulrika Karlsson ordförande, landskapsarkitekt MSA, KTH/Konstfack
Sofia Sandqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA, Tengbom (fd SLU)
Tor Lindstrand, arkitekt MSA, KTH/Konstfack/egenföretagare
Fredrik Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Chalmers/Älvstranden Utveckling AB
Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA, KTH
Ulla Bergström, arkitekt MSA, White
Ebba Högström, arkitekt SAR/MSA, BTH

Adjungerade:
Lina Sandberg, student, BTH, Karlskrona
Fanny Skröder, student, HDK, Göteborg

Sekreterare:
Margareta Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter, tel 08-505 577 45

Här kan du läsa mer om arkitektutbildningarna
Här kan du läsa Sveriges Arkitekters utbildningspolicy