Utbildning under korttidsarbete – vad gäller - Sveriges Arkitekter

Det centrala avtalet säger att det är möjligt att använda den arbetsbefriade tiden under korttidsarbete till utbildning – både internt och externt. Men det är inte reglerat vad som räknas som utbildning och hur omfattande utbildningen kan vara. Vad är det som gäller?

I kollektivavtalet som tillämpar reglerna om korttidsarbete står det att de lokala parterna bör överväga om det är möjligt att anordna utbildning för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete. Eftersom det är upp till lokala parterna att avgöra om det kan ske och i vilken omfattning gör många arkitektkontor olika. Men vad är egentligen rimligt?

Sveriges Arkitekters jurist Ulrika Paulsson ger tips på hur du kan tänka både som anställd och arbetsgivare.

– Det är bra att det ges möjlighet till utbildning under den här perioden så man har chans att öka sin kompetens tills pandemin är över. Men det kan uppstå förvirring om de lokala parterna inte reglerar vad som gäller, säger Ulrika Paulsson.

Ulrika Paulsson, jurist Sveriges Arkitekter.

Ulrika Paulsson, jurist Sveriges Arkitekter.

Hon menar att om arbetsgivaren vill att utbildning ska vara obligatorisk under korttidsarbetet ska den vara på max 50 procent av den arbetsbefriade tiden.

Vad räknas som utbildning?

– Utbildning kan egentligen vara vad som helst som är fortbildande. Det kan vara allt från att läsa in sig på något material som finns internt till att gå en extern utbildning. Det är dock viktigt att det inte är något som kan betraktas som ordinarie arbetsuppgifter, utan att det faktiskt handlar om kompetensutveckling. Det förekommer att medarbetare på arbetsplatser får i uppgift att utbilda sina kollegor. Då jobbar ju den personen som utbildar och de andra fortbildar sig. Den som utbildar måste alltså göra det under sin ordinarie arbetstid medan de andra kan använda den arbetsbefriade tiden.

Kan jag som anställd säga nej till utbildning?

– Nej, det kan du inte. Vill arbetsgivaren att du ska utbilda dig under den arbetsbefriade tiden så ska du göra det. Det är därför vi vill att obligatorisk utbildning ska vara max 50 procent av den arbetsbefriade tiden över tid. Den kan alltså vara mer under en period och kanske inget alls vid andra tillfällen. Det viktigaste är att ni är överens om ett rimligt upplägg. Du kan förstås fortbilda dig mer än 50 procent men då ska du göra det helt frivilligt.

Vad gör jag om anser att det chefen kallar utbildning egentligen är ordinarie arbetsuppgifter?

– Du får prata med din chef och påtala att du uppfattar det så. Du kan inte vägra att göra arbetsuppgifterna eftersom det är din chef som leder och fördelar arbetet. Däremot riskerar din arbetsgivare att bli utan stöd för korttidsarbetet om det framkommer att det har missbrukats. Därför ligger i alla parters intresse att detta sköts på ett bra sätt.

Läs mer om utbildning under korttidsarbete i vårt forum