Utbildning i målgruppskunskap - Sveriges Arkitekter
Kursledarna Anna Persson och Mona Kjellberg från Juni Strategi & Analys.

Kursledarna Anna Persson och Mona Kjellberg från Juni Strategi & Analys.

En helt webbaserad utbildning för ökad förståelse av målgruppsanalys inför stads- och bostadsutveckling. Utbildningen är framtagen i samarbete med Juni Strategi & Analys.

Anmäl intresse så genomför vi en kurs när vi har minst tio deltagare:

Jag är intresserad av utbildning i målgruppskunskap. Håll mig informerad!

Webbutbildningens innehåll, halvdag (4 tim)

Utbildningen ger förståelse för olika målgruppers förutsättningar och behov och hur den kunskapen kan tillämpas i tidiga stadsutvecklingskeden. Vi går igenom hur man, utifrån parametrar som exempelvis livsfaser, flyttmönster, ekonomi och värderingar, kan analysera vad olika målgrupper efterfrågar på bostadsmarknaden, inom kommersiella näringar och/eller stadsdelar. Vi går även igenom hur dessa kunskaper kan användas för att avgöra efterfrågade boendekvaliteter på detaljnivå i bostadsprojekt.

  • Samhällstrender som påverkar stadsutveckling och framtida målgruppsanalyser.
  • Hur man kan analysera olika målgruppers behov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan användas i utveckling av t.ex. platser, städer, bostäder och kommersiella lokaler.
  • Hur målgruppsanalysen kan användas för att avgöra vilka kvaliteter som krävs såväl inomhus som utomhus; från den egna bostaden, till gemensamma ytor och livet mellan husen.
  • Befolkningsstatistik, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
  • Faktaunderlag som krävs för målgruppsanalys och hur statistiken förändras över tid.

Teori varvas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case ges kunskap kring målgruppsförståelse i praktiken – när det har blivit rätt och men även vilka fallgropar som finns.

I utbildningsmaterialet tillhandahålls en guide med delmomenten i en målgruppsanalys.

Om Juni Strategi

Juni Strategi är ett konsultbolag som genomsyras av personligt engagemang, lyhördhet och kvalitet. Juni har mycket gedigen erfarenhet och god förståelse för bostads- och stadsutveckling, fastigheter och målgrupper. Flera av Junis konsulter har över 15 års erfarenhet av stads- och bostadsutveckling såväl som anställda på olika bostadsföretag som konsulter. I arbetet utgår vi alltid från ett marknads- och människoperspektiv; exempelvis kunden, den boende, den besökande, den arbetande eller handlaren.

De har uppdrag i hela Sverige, i huvudsak inom tidiga skeden av stads- och platsutveckling. Deras strategi är att ha tydliga resonemang, slutsatser och rekommenderade åtgärder för att öka projektlönsamheten och nyttan av de genomförda uppdragen.

På Juni Strategi arbetar konsulter som är beteendevetare, national- och marknadsekonomer. Sammantaget ger det en god helhetsbild av kundens beteenden, preferenser och betalningsvilja vad gäller bostäder och kommersiella lokaler.


Kursen kostar 3 500 kr exklusive moms.