Uppsalahems ramavtalsupphandling av arkitekttjänster - Sveriges Arkitekter

Uppsalahem genomför en ramavtalsupphandling av arkitekttjänster. Sveriges Arkitekter har tillskrivit bolaget och framfört synpunkter avseende avrop från ramavtalet, hur kvalificering och referenstagning sker, villkor för inlämningsuppgift, utvärdering samt avsteg från ABK 09 gällande ansvar och rätten till uppdragsresultat.

Uppsalahem_ramavtal_brev_190206

Läs svaret från Uppsalahem här.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis