Uppsalahem ramavtalsupphandling av landskapsarkitekter - Sveriges Arkitekter

190319 Svar Sverige Arkitekter LandskapUppsalahem annonserar en ramavtalsupphandling av landskapsarkitekter som, liksom tidigare upphandling av arkitekter, innebär att arkitekterna ska göra ett stort skissarbete i anbudet som det dessutom är oklart hur Uppsalahem kommer att utvärdera. Sveriges Arkitekter anser att upphandlingen inte är proportionerlig och transparent. Sveriges Arkitekter anmärker också på ett stort antal avsteg från ABK 09 i kontraktet.

Läs brevet här: Uppsalahem landskapsarkitekter brev 190219

Läs svaret från Uppsalahem

Kontaktperson: Rita Georgiadis