Uppsala kommun upphandlar inredningsarkitekter till nytt Stadshus - Sveriges Arkitekter

Uppsala kommun handlar upp inredningsarkitekter till nya Stadshuset. Upphandlingen är ambitiös när det gäller att hitta en upphandlingsmodell som värderar konsulternas förmåga att genomföra uppdraget. Men tyvärr använder man sig inte av ABK09 som grund för kontraktet vilket inte gagnar varken arkitekt eller beställare.

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till Uppsala kommun här: Uppsala inredning stadshuset 190822

Uppsala kommun har efter Sveriges Arkitekters skrivelse lagt till ABK09 i upphandlingsunderlagen.

Kontaktperson: Katarina O Cofaigh