Upplysande diskussion på byggrådsmöte - Sveriges Arkitekter

Rikard Silverfur—13 dec 2018

Replik på Frida Marklunds inlägg Dålig stämning på byggrådsmötet:

Det är jag som är Fastighetsägarnas representant i Boverkets byggråd och som utpekas av Frida som ”jättearg”. Jag upplevde diskussionen på senaste byggrådsmötet som både givande och klargörande. Jag ser fram emot vidare diskussion. För att förstå vad diskussionen under Byggrådsmötet handlade om måste man kunna dela upp frågan i (a) frågeställningar boken tar upp respektive (b) bokens lämplighet som diskussionsunderlag.

Min kritik handlade enbart om det senare. Det framgår också av de officiella minnesanteckningar Frida länkar till.

De frågeställningar boken tar upp (a), och som återkommer i Fridas blogg, var både jag och Boverkets representant tydliga med att de bör diskuteras vidare. Frida skarvar således när det hävdas att Boverket ville fortsätta prata om boken. Boverket, och vi övriga, ville helst lämna bokens argument och boken därhän och istället prata om frågeställningarna, vilket vi också gjorde. Det är viktigt att kunna göra den distinktionen.

När det kommer till (b) bokens lämplighet som diskussionsunderlag var vi fler som såg problem. Här vill jag slå ett slag för kritiskt tänkande. Det Hans Lind gör i sin recension är att kritiskt granska boken utifrån ett vetenskapligt perspektiv, vilka teser förs fram och hur är de underbyggda. Inte att bestrida teserna i sig. Det konstateras att boken inte lever upp till den akademiska höjd man kan förvänta sig från ett forskarnätverk. Som illustration lyfter jag fram två meningar ur Linds recension. (Observera att de inte berör sakfrågorna eller de teser som förs fram utan själva forskarhantverket.)

”Ett problem i boken är att författarna är dåliga på att utveckla det underförstådda kontrafaktiska scenariot.”

”Forskaren måste kunna räkna ut vilka motargument som kan förväntas komma och redan från början presentera starka argument mot dessa motargument och helst också mot de motargument som skulle komma mot dessa första motargument. Ur detta perspektiv är boken rent ut sagt usel.”

De flesta av oss på byggrådsmötet klarade också att hålla isär frågeställningarna i boken från det genomgående bristande vetenskapliga hantverket i boken. Låt oss fortsätta diskussionen om frågeställningarna, men ska vi ha en seriös diskussion bör den utgå från något annat än undermåliga och tveksamt underbygga slagordsböcker som till exempel utan belägg för att det skulle lösa utmaningarna på bostadsmarknaden ropar efter ”en radikal förändring av den större politiska ekonomin”.

Jag hoppas att vi även fortsatt kan ha saklig och seriös diskussion om detta. I dessa diskussioner kommer olika aktörer säkerligen att ha olika syn. Det är nyttigt.

Rikard Silverfur är chef för Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige

P.S. Hans Linds recension kan ni läsa i sin helhet som pdf: https://t.co/pKgQuMbucm

Kommentarer

 • Frida Marklund
  december 14, 2018 — 4:46 e m

  Hej Rikard! Verkar kunna bli dålig stämning på nästa möte också va? Skämt åsido, Hans Lind kritiserade det första kapitlet i boken. Jag ville prata om det tredje, det som berör det arbete som Byggrådet varit inblandat i som remissinstans, regeringsuppdraget till Boverket att sänka kraven på bostäder för de minst bemedlade.  Vi uppfattar Boverkets representanter olika, jag uppfattade att de var intresserade både av boken och av sakfrågorna. Och jag tycker dessutom att det framgår av protokollet. (Apropå att "skarva".)

  • Rikard Silverfur
   december 17, 2018 — 10:22 f m

   Hej Frida. En saklig kritik om bokens bristande kvalitet anser jag inte är "dålig stämning". Låt oss gärna diskutera sakfrågan i fortsättningen. Boken lämnar vi bäst därhän. Du får gärna förtydliga vilka uppdrag du menar Boverket har/haft kring "de minst bemedlade". Finns det byggregler som enkom riktar sig till "de minst bemedlade" menar du?

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *