Upphandlingsinformation från Visma Opic - Sveriges Arkitekter

Medlem i Sveriges Arkitekter som har sitt företag anslutet till Företagarservice har lägre abonnemangsavgift på tjänster från Visma Opic.

Upphandlingskoll
Upphandlingskoll är sökbar information till hjälp för leverantörer till offentlig sektor. Med en skräddarsydd bevakningsprofil är leverantörer alltid uppdaterade om vilka upphandlingar som är på gång och uppgifterna uppdateras dagligen.

Marknadskoll
Med tjänsten marknadskoll kan leverantörer analysera hur många upphandlingar som görs i branschen per år, vilka konkurrenter som medverkar, vilka priser som konkurrenterna offererar m m.

Exempel på rabatter för medlemmar

 Produkt/tjänst Ordinarie pris  Företagarservices pris
inkl en licens
Pris/extra licens
 Upphandlingskoll
BAS Sverige inkl en licens
 8 900 kr  5 900 kr  2 950 kr
 Marknadskoll BAS
inkl en licens
 Sverige 12 000 kr
3–7 län 8 000 kr
1–2 län 4 000 kr
 Sverige 10 000 kr
3–7 län 6 000 kr
1–2 län 3 000 kr
 Sverige 5 000 kr
3–7 län 3 000 kr
1–2 län 1 500 kr

Mer information om Visma Opics tjänster finner du på www.opic.com

Kontaktperson på Visma Opic är Fredrik Kristiansson, tel 010-14 13 147, fredrik.kristiansson@visma.com