Upphandlingscenter för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Hedemora och Säters kommun handlar upp ramavtal för arkitekter - Sveriges Arkitekter

Upphandlingscenter för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Hedemora och Säters kommun handlar upp ramavtal för arkitekter. I villkoren krävs Autodesk Revit-kompetens och det görs ett antal omotiverade avsteg i förhållande till ABK 09.

Läs Sveriges Arkitekters brev till Upphandlingscenter:
Ramavtal Upphandlingscenter Ludvika brev 4 oktober 2019

Upphandlingscenter har inte återkommit med utlovat svar på Sveriges Arkitekters skrivelse men i upphandlingens databas annonserat följande revideringar i de administrativa föreskrifterna daterade den 22 oktober 2019.

  • AUC.54 Kravet om att konsulten förutom konsultansvarsförsäkring även skulle ha en egendomsförsäkring utgår.
  • AUC.64 Tidigare avsteg från de fasta bestämmelserna i ABK 09 kap 6 § 13, att konsulten inte hade rätt till ersättning för utebliven vinst, utgår.
  • AUC.9 De nya villkoren avseende ABK 09 kap 9 § 1 innebär att tvist i första hand lösas mellan parterna och i andra hand avgöras i svensk domstol oavsett beloppets storlek med tillämpning av svensk rätt. Det tidigare villkoret om att beställaren skulle välja om tvist skulle avgöras vid allmän domstol eller genom skiljeförfarande utgår.

Dock har ingen revidering skett gällande beställarens rätt till uppdragsresultat eller gällande kravet om hänvisning till varumärke.

Kontaktperson: Rita Georgiadis