Upphandling Södertörn handlar upp tekniska konsulter på ramavtal - Sveriges Arkitekter

Upphandling Södertörn handlar upp tekniska konsulter på ramavtal och kräver ”full” nyttjanderätt till samtliga handlingar och datafiler samtidigt som konsulten inte får nyttja upprättat material utan beställarens skriftliga medgivande. Läs Sveriges Arkitekters synpunkter här.

Upphandling Södertörn ramavtal/brev 191206

Kontaktperson: Rita Georgiadis