Upphandling av ramavtal för kulturmiljö i Linköpings kommun - Sveriges Arkitekter

Linköpings kommun upphandlar ramavtal för kulturmiljö. Sveriges Arkitekter anser att upphandlingen inte är transparent eftersom det inte framgår några urvalskriterier i upphandlingen. Anbudsgivarna blir inte heller likabehandlade i utvärderingen.

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till Linköpings kommun här: Linköping – Kulturmiljö augusti 2019

Kontaktperson: Katarina O Cofaig