Upphandling av konsult för uppdatering av översiktsplan i Bollebygds kommun - Sveriges Arkitekter

Enligt Sveriges Arkitekters uppfattning har kommunen i strid med LOU sammanblandat leverantörskvalificering och anbudsutvärdering genom att i kvalificeringsfasen göra en bedömning av om anbudsgivarnas beskrivningar uppfyller krav på yrkesmässig förmåga och kapacitet för utförande av uppdraget. Utvärderingen baseras enbart på lägsta pris.

Läs Sveriges Arkitekters skrivelse till kommunen här: Bollebygds kommun upphandling brev 190815

Bollebygd kommuns svar 190821

Replik från Sveriges Arktiekter_190822

Kontaktperson: Rita Georgiadis