Upphandling av arkitekttjänst Strukturplan för Västra Sjöstaden - Sveriges Arkitekter

Upphandlingen innehåller en rad oklarheter och orimligheter till exempel när det gäller utvärderingskriterierna.

Trelleborg 180629

Svar från Trelleborgs kommun 180702
Trelleborgs kommun har mottagit synpunkter från Sveriges Arkitekter genom Stabchef Katarina O Cofaigh.
Efter att ha tagit del av synpunkterna framför kommunen följande kommentarer till synpunkter.

I förarbetet till en upphandling vägs många olika aspekter in, dessa avser krav på leverantör, vara/tjänst, upphandlingsform, utvärderingsprinciper etc.

Upphandlingen avseende Strukturplan för Västra Sjöstaden har följaktligen föregåtts av denna typ av förarbete. Den upphandling som nu pågår är ett resultat av en sammanvägning av de aspekterna, krav och förutsättningar som hanteras i förarbetet.
Trelleborgs kommun ber att få tacka för synpunkter från Sveriges Arkitekter, pågående upphandling avseende Strukturplan för Västra Sjöstaden kommer att kvarstå enligt det som redan står i underlaget.

Kontaktperson hos Sveriges Arkitekter: Katarina O Cofaigh