Umeå kommuns ramavtalsupphandling av arkitekttjänster - Sveriges Arkitekter

Umeå kommun agerar som inköpscentral i en ramavtalsupphandling av tekniska konsulttjänster, bland annat arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter m fl. Inställelsetid och avstånd från Umeå stadshus ingår i utvärderingen, vilket enligt Sveriges Arkitekter strider mot LOU. Läs Sveriges Arkitekters brev till Umeå kommun här:Ramavtal Umeå kommun, brev 20181211

Umeå kommuns svar på skrivelsen från Sveriges Arkitekter kan du läsa här:
Brev_från_Umeå_kommun_181228

Sveriges Arkitekters svar till Umeå kommun kan du läsa här:
Svar_till_Umeå_kommun_190103

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis