Tyresö kommun - ramavtal arkitekter - Sveriges Arkitekter

Tyresö kommun handlar upp arkitekter på ramavtal och tillskriver sig full nyttjanderätt till allt uppdragsresultat och uppställer villkor om särskild överenskommelse för att arkitekten ska kunna återanvända uppdragsresultatet utan att ersätta beställaren.

Läs Sveriges Arkitekters brev till kommunen här:

Tyresö_kommun_brev_170509

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis