Två nomineringar till Golden Cubes Awards - Sveriges Arkitekter

I år fick vi in fem förslag till nomineringar för Golden Cubes Awards. Vi nominerade två förslag från Sverige. Grattis Apelgårdsskolan i Malmö och Järfälla kulturförvaltning!

Skola: Apelgårdsskolan i Malmö som har gjort ett projekt ”GreenMarine”, där eleverna har fått ge förslag till attraktioner kring ett kommande Marincenter där man ska lära sig saker om miljöfrågor i havsmiljö. De har gjort en film där projektet presenteras.

Institution: Järfälla kulturförvaltning som arbetat brett med barn och arkitektur 2017-2019, med massor av aktiviteter. Bland annat kojbyggarkollo och arkitekturkurser i skolan och på fritiden. Med bidrag från Konstrådet och från lokala sponsorer. I samarbete med ArkDes.

Vi hade tre andra bidrag som inte nominerades, men som verkligen också var intressanta. Kanske dock mer intressanta för oss i Sverige än för en internationell publik. Vi hoppas att kunna ordna ett ARKiS-nätverksmöte när alla, både de nominerade och de icke nominerade presenteras. Läs mer om nomineringarna Golden Cubes Awards 2020

Våra två nominerade förslag är nu inskickade till UIA:s huvudkontor i Paris och i april skulle en internationell jury ha utsett pristagare i de fyra kategorierna.

Sedan kom Coronapandemin emellan och den internationella juryn har inte kunnat mötas. Alla nomineringar från 25 länder har samlats in digitalt och vi planerar att antingen genomföra ett jurymöte digitalt i höst eller vänta till våren 2021 och träffas i ett fysiskt jurymöte. Vi har gott om tid på oss, då Riokongressen skjutits fram ett år till juli 2021, då det är meningen att priserna ska delas ut.

Så summa summarum, vi får vänta ett tag innan vi vet hur det gått i den internationella konkurrensen.