Tre minuter om – alla avsnitt - Sveriges Arkitekter
Här kan du se alla inlägg som gjorts i Sveriges Arkitekter digitala plattform, ”tre minuter om…” – ett pod-format för att utbyta idéer kring hur vi kan möta utmaningar, och inspirera varandra inom kåren.

Avsnitt 1


I det första avsnittet talar Louise Lindquist Sassene (ÅWL), Björn Ekelund (Warm in the winter) och Elise Grosse (Sweco) om vilka utmaningar de ställs inför med anledning av coronapandemin, hur deras arbete förändrats samt vilka långtgående positiva effekter som krisen kan föra med sig.

Avsnitt 2

I det andra avsnittet av vår nya vlogg ”Tre minuter om…” talar Åsa Haremst (White Arkitekter Malmö) om hur coronapandemin påverkat hennes arbetssituation och värdet av att mötas fysiskt.

Avsnitt 3

I det tredje avsnittet delar stadsplanerare Mustafa Sherif från Landskapslaget med sig av vad som är hans största utmaning i arbetslivet med anledning av coronapandemin.

Avsnitt 4

I det fjärde avsnittet berättar Sofia Kanje, Arkitekt SAR/MSA om tankarna och arbetet bakom Kapell Andrum. Ett särskilt kapell som ska möjliggöra avsked under coronapandemin.

Avsnitt 5

I det femte avsnittet av Tre minuter om…resonerar Gustav Magnusson, Stadsplanerare FPR/MSA, Erik Giudice Architects, kring fördelarna med distansarbete och tycker sig se att det är resultatet av relationen snarare än platsen där relationen finns, som är viktig.

Avsnitt 6

I det sjätte avsnittet av Tre minuter om… resonerar Anna Molén, och Ulrika Signal, planeringsarkitekter FPR/MSA och ordförande respektive ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering, om coronapandemins effekter på staden. Är det så att städernas disposition håller på att förändras – och står vi inför ABC-staden 2.0?  

Vill du också medverka? Läs mer och anmäl dig!