Trafikverkets arkitekturpris - Sveriges Arkitekter

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället. Sveriges Arkitekter administrerar priset.

Jurymedlemmar 2019 är:

 • Johan Folkesson, Trafikverket, juryordförande
 • Pia Kjellgren Schönning, arkitekt SAR/MSA, Sweco
 • Johnny Lindeberg, arkitekt SAR/MSA
 • Ebba Matz, konstnär
 • Katharina Nyström, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Kent Wickström, landskapsarkitekt LAR/MSA

Priset delas ut nästa gång 2020. Förslagslådan är öppen – föreslå din favorit i formuläret nedan.

För mer information om priset, kontakta:
Johan Folkesson, Trafikverket

Trafikverkets arkitekturpris – föreslå projekt

 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: zip.
  Bifoga så mycket information du kan om projektet. Till exempel relevanta planer inklusive situationsplan, sektioner, fasader och eventuella detaljer för att beskriva projektet. Fotografier i urval, på genomfört/färdigställt projekt och annan info som ni bedömer relevant i sammanhanget. OBS! Namnge och numrera bildfilerna med projektets namn och fotograf (inte å, ä ö). Exempel: projektnamn-01-foto-orjan-svensson.jpg, projektnamn-02-foto-lisa-lofgren.jpg
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.