Trafikverkets arkitekturpris - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

När Trafikverket avslöjar de nominerade till sitt arkitekturpris tävlar en motorväg med en hamnterminal och ett resecentrum. Bredden i vad priset belönar är stor – gemensamt är hög kvalitet i utförandet, inklusive detaljerna, och nytänkande kring rörelsemönster. Priset kan gå till Tanumshede, Stockholm eller Ale.

Läs mer om de nominerade här

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden. Den anläggning som uppmärksammas ska ha sådana kvaliteter att den bidrar till att utveckla samhället och blir en förebild för andra. Tävlingen omfattar anläggningar för såväl person- som godstransporter. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället. Sveriges Arkitekter administrerar priset.

För mer information om priset, kontakta:
Anna Lindell, Trafikverket