Torun Hammar - Sveriges Arkitekter

Torun Hammar

Arkitekt SAR/MSA

Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, har arbetat inom kvalificerad ombyggnad i 25 år – från 1970-talsskolor till barockslott. Uppdragen har spänt från utredning och projektering över till projektstyrning och projektutveckling. 2017-19 innehade hon en gästprofessur i arkitektur/restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan. Torun Hammar har också skrivit artiklar och föreläst kring arkitektur och processfrågor samt varit ordförande i Sveriges arkitekters Tävlingsnämnd.

Under Arkitekturgalan inleder Torun Hammar dagen med att sätta byggande, resursförbrukning och ekonomiska strukturer i ett historiskt perspektiv. Vad har egentligen forskare som Linné och Darwin med vårt rationella byggande att göra? Hur kan vi som arkitekter ställa vår uppgift i relation till vår omvärld och tillsammans med andra discipliner bidra till samhällsutvecklingen? När blir att bygga om och ta tillvara lika – eller mer – kreativt, utmanande och nyskapande som att bygga nytt? Frågor som dessa hjälper oss att rama in dagens program och ställa den tid vi redan har upplevt i relation till en framtid.