Tillfälligt medlemskap - Sveriges Arkitekter

Det har uppkommit ett behov av att bevilja personer tillfälligt medlemskap under tiden deras kompetens granskas av Universitets- och högskolerådet.

Vi ser ett ökande antal arkitekter som vill bli medlemmar men som har examina som behöver granskas av Universitets- och högskolerådet innan vi kan bevilja dem medlemskap. Granskningen kan ta upp till ett år. Under denna tid har arkitekten behov av hjälp från Sveriges Arkitekter till exempel när det gäller anställningsavtal, löneförhandlingar och liknande. Vi vill också att de ska få tillgång till våra kurser och övrig information.
Sveriges Arkitekter har därför inrättat ett tidsbegränsat medlemskap på ett år för personer som har skickat in examina/diplom till Universitets- och högskolerådet för kompetensgranskning men inte fått beslut.

  1. Förutsättningen för tidsbegränsat medlemskap är att en fullständig medlemskapsansökan har gjorts och att kansliet har gjort en bedömning att det är rimligt att en positiv bedömning kan göras av Universitets- och högskolerådet, till exempel att utbildningen är femårig på universitetsnivå och att arkitektur bedöms stå för den huvudsakliga delen av undervisningen. Ansökningshandling hittar du här
  2. Medlemskapet begränsas till 12 månader.
  3. Medlemmen har samma rättigheter som skyldigheter som övriga medlemmar under det tidsbegränsade medlemskapet.
  4. Medlemmen får använda medlemskapstitel, men inte yrkestitel.
  5. Medlemmen har inte rätt till inkomstförsäkring under det tillfälliga medlemskapet men kan tillgodoräkna sig med sin tid som tillfällig medlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet när medlemskapet övergår i aktivt medlemskap.
  6. Om medlemmen inte kan uppvisa en positiv utvärdering från Universitets- och högskolerådet efter 12 månader avslutas medlemskapet.