Testpilot i Malmö tar förbundet närmare medlemmarna - Sveriges Arkitekter

Gunilla Kronvall

Du som medlem i södra Sverige har fått närmare till förbundskansliet. En filial i Malmö är ny typ av satsning för Sveriges Arkitekter, som nu är halvvägs in i testperioden för projektet. I år kan medlemmarna ta del av bland annat utställningar, seminarier och rådgivning på plats.

I maj 2017 flyttade Sveriges Arkitekter in på Form/Design Center i Malmö. Samarbetet med Form/Design Center är en testpilot fram tillseptember i år för att se hur förbundet kan erbjuda en större bredd av sin verksamhet på plats. På lång sikt är det en satsning för hur organisationen kan finnas i olika delar av landet. En tvåvägskommunikation
mellan regional och nationell nivå.

– Tack vare den här testpiloten kan vi tydligare erbjuda Sveriges Arkitekters medlemsservice, kurser och utbildningar samt tävlingsservice, här i södra Sverige, säger Gunilla Kronvall, arkitekt SAR/MSA och projektledare för Sveriges Arkitekter i Malmö. Vi kan även stärka den regionala branschen genom att skapa sammanhang som samlar arkitekter, privata och offentliga aktörer samt universitet och högskolor, i en gemensam diskussion och debatt om ämnet arkitektur.

Närvaro på plats gör att förbundet kan bedriva ett mer intensivt opinionsarbete lokalt men även
hitta format och arbetssätt som gynnar medlemmar i södra Sverige. Det är första gången det görs en satsning för att finnas på fler platser i landet.

– Vi fokuserar på att utveckla format för att stärka Sveriges Arkitekters närvaro i Sydsverige och för att stärka den regionala branschen och debatten, säger Gunilla. Det finns mycket kraft och engagemang här!

En mängd aktiviteter planeras i vår. En förbundsjurist kommer att finnas på plats i Malmö vid flera tillfällen, en gång i veckan kommer det finnas kostnadsfri arkitektrådgivning för allmänheten, fler kurser och utbildningar planeras och tävlingsservicen ska stärkas i regionen. Några planerade event framöver är en utställning på Form/Design Center för att visa upp regionens aktörer (privata, offentliga och universiteten) och deras innovativa
idéer (preliminärt startdatum den 23 augusti) liksom arkitekturdagar där Form/Design Center under två fullspäckade dagar fylls av arkitekter och arkitektur (preliminärt datum den 12–14 september). Dessutom inleds ett samarbete med kontorschefsnätverk för att kontinuerligt diskutera aktuella branschfrågor.

Vill du engagera dig, är nyfiken på hur du kan delta i utställningen, bli en av våra arkitektrådgivare för allmänheten eller bara ha stenkoll på vad som är på gång? Kontakta Gunilla Kronvall på gunilla.kronvall@arkitekt.se