Tävlingsnämnden - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd är en grupp förtroendevalda arkitekter som representerar samtliga arkitektdiscipliner, det vill säga byggnad, landskap, inredning och plan. Nämnden består av välrenommerade arkitekter med erfarenheter från såväl arrangörssidan som från eget tävlande. Deras uppgift är att granska och godkänna program, att utse sakkunniga juryrepresentanter samt att verka för en långsiktigt kvalitativ utveckling av tävlingsverksamheten.


Arkitekt SAR/MSA Anna Rex (ordförande)


Landskapsarkitekt LAR/MSA Per Axelsson


Nicklas Centring studentrepresentant, SLU Alnarp


Arkitekt SAR/MSA Vanja Knocke


Landskapsarkitekt LAR/MSA Sam Keshavarz

Arkitekt MSA Anna Espling Rolf


Arkitekt SAR/MSA Hans Walloschke


Arkitekt MSA Kajsa Wide