Tävlingsnämnden - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter


Arkitekt SAR/MSA Anna Rex (ordförande)


Landskapsarkitekt LAR/MSA Per Axelsson


Nicklas Centring studentrepresentant, SLU Alnarp


Arkitekt SAR/MSA Vanja Knocke


Arkitekt SAR/MSA Christian Frisenstam


Landskapsarkitekt LAR/MSA Sam Keshavarz

Arkitekt MSA Anna Espling Rolf


Arkitekt SAR/MSA Hans Walloschke


Arkitekt MSA Kajsa Wide