Förslag 5 – Norra stadsparken - Sveriges Arkitekter