Förslag 45 – Någonting lånat - Sveriges Arkitekter