Förslag 42 – The meeting point - Sveriges Arkitekter