Förslag 30 – Pelare av bästa (be)slag - Sveriges Arkitekter