Förslag 3 – karlsson, karlsson - Sveriges Arkitekter