Förslag 25 – Lugnet före stormen - Sveriges Arkitekter