Förslag 23 – Orfeus spegling - Sveriges Arkitekter